“Nu heb ik echt goud in handen!”, jubelt de coachee tegenover mij die zojuist haar Levensbronnen traject heeft afgerond. Ze doelt daarmee op de kennis die ze heeft over de verschillende archetypen. “Het voelt alsof ik niet meer hoef te zoeken naar innerlijke rust en balans, omdat ik WEET hoe ik het gedrag van de archetypen kan inzetten.”

Carl Jung is de grondlegger van de analytische psychologie. De psychologie van Carl Jung beschrijft systematisch de patronen en gedragingen van mensen in archetypes. Hij definieert deze als gedragspatronen. Volgens Jung zijn de archetypes een essentieel deel van ons mens zijn. Ze laten je zien hoe je je bewust en onbewust gedraagt. Ze helpen om onze persoonlijkheid in balans te brengen door bewust te worden van onze positieve en negatieve gedragspatronen. Wij als mens zeggen vaak “zo ben ik” in plaats van “zo doe ik”. Als je iets doet kun je ervoor kiezen om iets anders te doen. Je kunt er dus voor kiezen om je gedrag te veranderen. Ieder mens zit vaak vastgeroest in patronen. Hierdoor is hij zich niet meer bewust van zijn gedrag en zijn keuze om zich anders te gedragen. De archetypen van Jung beschrijven ieder een set van menselijke basismotivaties. Er wordt gekeken naar motivaties, verlangens, angsten en talenten van mensen.

Wanneer je de theorie van Jung naast Oosterse wijsheden, zoals de chakra leer legt, ontstaat de basis voor de archetypen van De Levensbronnen®.

Wanneer je stelt dat je voor elke Levensbron 1 balans archetype hebt en voor elke Levensbron 2 schaduw archetypen (namelijk 1 bij te veel energie en 1 bij te weinig energie), kom je uit op 21 archetypen per persoon. We hebben ze allemaal in ons. De archetypen die je uitdraagt, reflecteren de psychologische patronen van jouw zelfbeeld en zijn gerelateerd aan jouw energieniveau in het dagelijks leven.

Of we nu man of vrouw zijn, in welke cultuur of geloof we ook opgroeien, de 21 archetypische kwaliteiten zitten in ons allemaal. Als je bewust bent van je gebruikte en niet gebruikte kwaliteiten, ontdek je de oneindige mogelijkheden die je als mens in je hebt en leef je jouw ware essentie.

Vandaar dat mijn coachee in een jubelstemming verkeerde, want zij voelde na het afronden van haar traject dat zij nu echt haar volledige potentieel kan benutten en haar ware essentie kan leven.
Wil jij dit ook ervaren? Schrijf je dan nu in voor het online traject!